Ieder doet wat hij kan en wordt daarin uitgedaagd. Niet de beperking staat centraal, maar juist de talenten die iemand gekregen heeft. Om iedereen voldoende aandacht en tijd te kunnen geven, wordt gewerkt in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers met 2 begeleiders.

Visie

Doelgroep

De grazige weiden biedt dagbesteding in groepsverband op woensdagmiddag, donderdag en zaterdag aan jongeren vanaf ongeveer 10 jaar. Op donderdag is er tevens plek voor intensieve stagebegeleiding voor leerlingen van het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

 

Op maandag en dinsdag bieden wij op dit moment individuele begeleiding.

 

De grazige weiden richt zich met name op jongeren met psychische problematiek. Wij zijn bekend met jongeren die nog maar voor een deel of helemaal niet meer naar school gaan. Voor deze groep zoeken wij naar andere vormen van leren.

Contra-indicaties

Voor de volgende diagnose/ beperking zijn wij niet de juiste plek:

antisociale persoonlijkheidsstoornis, matige tot ernstige verstandelijke beperking, grensoverschrijdende sexuele problematiek, ernstige gedragsproblemen,  ernstige fysieke beperkingen (kantine is op de 1e verdieping; er is geen lift aanwezig).

 

Activiteiten

De meeste activiteiten komen iedere dag in een vaste volgorde terug. Dit geeft duidelijkheid en structuur. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren.

 

Voorbeelden van activiteiten:

  • Voeren van de dieren (kalfjes, paarden, kippen, konijn, schapen, poezen)
  • Paarden borstelen en paardrijden
  • Onderhoud aan erf, gebouwen en machines
  • Werken in een eigen moestuintje (zaaien, wieden, oogsten)
  • Skelteren, trampoline springen, hutten bouwen
  • Timmeren en andere creatieve werkstukken

 

De pauzes worden gehouden op vaste tijden in de kantine op de 1e verdieping van de stal, met uitzicht op de koeien. Er is geen lift aanwezig.

Werkwijze

De dagplanning wordt geschreven op een whiteboard, ondersteund met pictogrammen. Op de zorgboerderij wordt gewerkt met een zorgplan. Dit betekent dat de activiteiten, manier van begeleiden en de doelen van te voren afgestemd worden met de deelnemer en de ouders/ verzorgers. Minimaal eenmaal per jaar wordt de zorg geëvalueerd.

 

De methode 'Geef me de 5'  wordt gebruikt ter ondersteuning om de dag en de activiteiten zoveel mogelijk te structureren. Tevens wordt er gebruik gemaakt van pictogrammen. Overal op de boerderij hangen werkkaarten met pictogrammen, zodat deelnemers zelfstandig de dieren kunnen voeren.Veel van onze deelnemers zijn beelddenkers.